IBIS - Programska podrška obrazovanju odraslih


Ibis je informacijski sustav za administriranje i upravljanje ustanovama za obrazovanje odraslih razvijen kao jedino potpuno programsko rješenje koje pokriva sva područja rada u obrazovanju odraslih te sadrži posebno razvijene module za:

1) stručno osposobljavanje i usavršavanje,

2) prekvalifikacije,

3) doškolovanje i stjecanje stručne spreme,

4) neformalno obrazovanje.

Uz navedene module Ibis ima i razvijene module za  Kod95 i ADR početne i periodične izobrazbe za vozače. 

Program je osmišljen s ciljem da korisnicima omogući lakšu komunikaciju i protok informacija unutar ustanove te prema polaznicima i na taj način skraćuje vrijeme rada te značajno povećava učinkovitost i smanjenje operativnih troškova ustanove. Razvijen je kao programsko rješenje za mnogobrojne probleme koje smo uočili u dugogodišnjem radu u sustavu obrazovanja odraslih. Program prati polaznika od njegovog unosa u sustav te dodjeljivanja obrazovnoj skupini sa svim potrebnim obrascima, preko automatskog stvaranja matične knjige i dnevnika rada s imenikom sve do konačnog izdavanja Uvjerenja/Svjedodžbe. Ibis se danas koristi u više od deset obrazovnih ustanova čije su povratne informacije dodatno pomogle u razvoju i unaprijeđenju programa. 

Ukoliko ste zainteresirani za prezentaciju i demo verziju programa, kontaktirajte nas na e-mail: info@virtus-solutions.hr

Obrazovne skupine

 • Jednostavan i intuitivan pregled statusa obrazovnih skupina i polaznika obrazovnih skupina u bilo kojem trenutku
 • Planiranje nastave (jednostavno praćenje broja planiranih/održanih sati teoretske, praktične nastave i vježbi u jednom danu, tjednu i ukupni broj sati…)
 • Praćenje zauzetosti/raspoloživosti predavača i učionica pri planiranju nastave, te onemogućavanje slučajnih preklapanja termina
 • Automatizirana izrada i ispis andragoške dokumentacije svih polaznika obrazovne skupine (prijavnice, ugovori o obrazovanju, prijavnice za završnu provjeru, uputnice na praktičnu nastavu…)
 • Jednostavan izvoz podataka polaznika obrazovne skupine pripremljenih za bazu ASOO

Polaznici

 • Jednostavan i intuitivan pregled statusa polaznika u bilo kojem trenutku
 • Jednom upisani podaci o polazniku se koriste za popunjavanje svih obrazaca, uvjerenja, Matične knjige, Dnevnika rada s imenikom, baze ASOO-a…
 • Svi potrebni ulazni dokumenti (dokazi o državljanstvu, dokazi o prethodno završenoj školi, liječnička uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti polaznika...) se spremaju u elektroničkom obliku, te su jednostavno i u svakom trenutku dostupni
 • Izrada, ispis i spremanje andragoške dokumentacije (prijavnice, ugovori o obrazovanju, prijavnice za završnu provjeru, uputnice na praktičnu nastavu…)

Matične knjige

 • Automatsko stvaranje, popunjavanje i zaključivanje matičnih knjiga upisivanjem polaznika
 • Automatsko generiranje matičnog broja i klase polaznicima
 • Ispis Matičnih knjiga u bilo kojem trenutku sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije)

Dnevnici rada s imenikom

 • Elektroničko vođenje Dnevnika rada s imenikom
 • Posebna aplikacija za predavače u kojoj je se unose nastavni sadržaji predavanja i evidencija prisustva polaznika na nastavi
 • Generiranje i priprema za ispis Dnevnika rada s imenikom sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Ostali dokumenti ustanove

 • Generiranje predmeta (klasa) različitih klasifikacijskih oznaka
 • Automatsko urudžbiranje ostalih administrativnih dokumenata ustanove

Praćenje događanja

 • Praćenje zauzetosti/raspoloživosti predavača i učionica, te upozorenja o preklapanjima termina
 • Praćenje formalnih i neformalnih događanja unutar ustanove

Računi i naplata

 • Izrada računa za programe obrazovanja i ostale usluge ustanove
 • Praćenje uplata naručitelja programa obrazovanja (fizičke/pravne osobe)
 • Praćenje financijskog statusa naručitelja programa obrazovanja

Upravljanje poslovanjem

 • Analiza poslovanja (izvještaji o broju polaznika, prihodima od pojedinog programa obrazovanja, troškovima predavača…)
 • Optimizacija poslovnih procesa
 • Kontrola i smanjenje troškova upravljanja ustanovom
 • Brže i jednostavnije donošenje kvalitetnih poslovnih odluka

Osnovne značajke

 • Jednostavnost i intuitivno sučelje
 • Dodjeljivanje ovlasti korisnicima za pristup pojedinim funkcijama programa
 • Praćenje rada korisnika
 • Značajno skraćivanje vremena potrebnog za upis polaznika
 • Značajno smanjenje vremena potrebnog za administraciju ustanove
 • Značajno povećanje učinkovitosti i smanjenje troškova ustanove
 • Olakšana komunikacija i protok informacija unutar ustanove i prema polaznicima
 • Neovisnost o platformi na kojoj se radi
 • Paralelan rad više korisnika sa više različitih lokacija
 • Svi podaci ustanove i polaznika zaštićeni su od neovlaštenog pristupa i korištenja
 • Sigurnosna pohrana i arhiviranje podataka
 • Sustav je izrađen u skladu s: Zakonom o obrazovanju odraslih, Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, Pravilnikom o evidencijama u obrazovanju odraslih